कोंढवा ; पारगे नगर मधिल अवैध बांधकावर पुणे मनपाचा हतोडा,

(illegal construction Pargenagar kondhwa)जॅक कटरच्या सहाय्याने पाडले बांधकाम. विकासकावर या पूर्वी MRTP 52 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता .तरी

Read more