शेवटचा अशरा मुक्तीचा

21 ramzan ul mubarak : शेवटचा अशरा मुक्तीचा 21 ramzan ul mubarak : सजग नागरिक टाइम्स  : पवित्र रमजान महिन्याच्या

Read more

कृतज्ञता भाव महत्वाचा

Gratitude is important : रमजानुल मुबारक – २० Gratitude is important : सजग नागरिक टाइम्स : पवित्र रमजान महिन्याचा दुसरा

Read more

आपल्या संरक्षणार्थ जकात

Zakat for your protection: रमजानुल मुबारक -१७ Zakat for your protection : सजग नागरिक टाइम्स : पवित्र रमजान महिन्यांमध्ये प्रत्येक

Read more

‘इस्लाम’ हा अरबी शब्द असून ‘सलाम’ म्हणजे ‘शांती’ हे त्याचे मूळ रूप आहे.

Islam’ is an Arabic word: #रोजा का ठेवावा? Islam’ is an Arabic word : सजग नागरिक टाइम्स: ‘इस्लाम’ हा अरबी शब्द

Read more

महत्वपूर्ण दिन – शुक्रवार

Earth was created on Friday : पवित्र रमजान महिन्याची आगेकूच आता मध्यंतराकडे होत आहे . Earth was created on Friday

Read more

जीवनाचा सर्वनाश – दारू

Alcohol destroys life : जीवनाचा सर्वनाश – दारू : रमजानुल मुबारक – १३ Alcohol destroys life: सजग नागरिक टाइम्स :

Read more