कष्टात सवलत दयावी…

Give relief in hardship : पवित्र रमजान महिन्यांमध्ये प्रत्येक स्त्री पुरुषाने रोजे धरणे अनिवार्य आहे . Give relief in hardship

Read more