कचरा करतोय भंगारवाला आणि उचलतोय मनपावाला

Scrapwala :भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालयाजवळील प्रकार.. Scrapwala : सजग नागरिक टाइम्स : पुणे : उद्योग तुमचा पैसा दुस-याचा हि म्हण

Read more

भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालयाचा भोंगळ कारभार , रात्री डांबरीकरण केले व सकाळी खोदले.

Bhavani peth news : रात्री डांबरीकरण केले व सकाळी खोदले. Bhavani peth news : सजग नागरिक टाईम्स : अजहर खान,

Read more

भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालयातील सावळा गोंधळ

Bhavani peth : वर्क ऑर्डर निघून ३ महिने उलटले तरी कामाची सुरुवात नाही ,भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालयातील प्रकार, Bhavani peth

Read more