नगरसेवक गफुर पठाण यांच्या स्वनिधीतून 2 व्हेंटिलेटर चे वाटप

Distribution 2 ventilators : पुणे महानगर पालिकेला व नॅशनल हाॅस्पीटल कोंढवा यांना प्रत्येकी एक व्हेंटिलेटर देण्यात आले. Distribution 2 ventilators

Read more