इस्लाममध्ये विवाह बंधन नव्हे एक करार आहे.

इस्लाममध्ये विवाह बंधन नव्हे एक करार आहे. जगातील विविध धर्म आणि संस्कृतीमध्ये विवाह एक पवित्र बंधन किंवा एक पवित्र नाते आहे.

Read more