दिवाळी निमित्त नागरिक अधिकार मंचच्या वतीने म.न.पा आरोग्य सेवकांना साडी व फराळाचे वाटप

(Municipal Health Workers ) पुणे म.न.पाच्या अनेक आरोग्य सेवकांनी साडी व फराळाचे लाभ घेतले (Municipal Health Workers ) सजग नागरिक

Read more