धन्यवाद

Thank You:sajag nagrikk times च्या वेबसाईट वर येऊन आपण बातम्या वाचल्या व त्यावर विश्वास ठेवले याबद्दल आपले sajag nagrikk times तर्फे आभार,

आम्ही आपणास दरवेळी उत्तम प्रकारे बातम्या व information देण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत .

Sajag Nagrikk Times न्यूज पेपरची शुरुवात 24एप्रिल 2016 मध्ये झाली असून ऑनलाईन वेबपोर्टल मे 2017 रोजी लौंच केले.

सजगने अनेक ब्रेकिंग न्यूज देऊन सजग चे नाव हे देशाच्या कोण्याकापऱ्यात पोहोचवले असून या कमी वेळेत आम्ही 20.30.000 पेक्षा जास्त वाचकांपर्यंत पोहोचलो आहोत. 

4999 creat a new websiteCreate your website rs 7999 and spread your work _ name around the world at home mkCreate your website rs 9999 and spread your work _ name around the world at home mk (2)digital visiting card 70%off banner

सजगच्या वेबपोर्टलवर येऊन बातमी वाचणाऱ्याची संख्या हि दिवसेंदिवस वाढतच आहे .

आज हजारो वाचक दररोज न्यूज वाचण्यासाठी सजगवर येत असून दररोज लाख वाचकांना सजगवर आणण्याचे व प्रत्येक व्यवसायाची जाहिरात स्वस्त व मस्तमध्ये करण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे.

telegram