अबाउट अस

Advertisement

About us : Sajag Nagrikk Times

About us : Sajag Nagrikk Times  ने अनेक ब्रेकिंग न्यूज देऊन सजग चे नाव हे देशाच्या कोण्याकापऱ्यात पोहोचवले असून

या कमी वेळेत आम्ही 100,50.000 पेक्षा जास्त वाचकांपर्यंत पोहोचलो आहोत.

सजगच्या वेबपोर्टलवर येऊन बातमी वाचणाऱ्याची संख्या हि दिवसेंदिवस वाढतच आहे .

Advertisement

आज हजारो वाचक दररोज न्यूज वाचण्यासाठी सजगवर येत असून दररोज लाख वाचकांना सजगवर आणण्याचे

व प्रत्येक व्यवसायाची जाहिरात स्वस्त व मस्तमध्ये करण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे.

संपादक: मजहर खान 

ऑफिस351/53 घोरपडे पेठ ,मक्का टॉवर ,चाँदतारा चौक ,पुणे 42.

संपर्क.9284447822 , Email- sanata2836@gmail.com

Share Now