खूपच छान उत्तर;वशिला म्हणजे काय?

वशिला म्हणजे काय?

?खूपच छान उत्तर

*व – वय नाही*
*शि – शिक्षण नाही*
*ला – लायकी नाही…*
तरी काम होते याला म्हणतात
*व शि ला*
???

Advertisement
telegram

Leave a Reply