विनोद

विनोद

मुंगी: नको रे बाबा , लोकं  नाव ठेवतील एक्ट्याला बघून मारल म्हणतील.

दोन मुंग्या ??दारु पिऊन रस्त्याने जात असतात . त्यांना वाटेत एक हत्ती ?दिसतो पहिली मुंगी: याला हानायच का रे? दुसरी मुंगी:

Read More