santa

विनोद

नो हिलिंग ,नो दुलिंग ,ओन्ली भुर्र… भुर्र …भुर्र …करिंग .

  इंग्लिश कि क्लास मे संता लेट पहुंचा . इंग्लिश टीचर :संता …व्हाय आर यु सो  लेट.. संता: सर वो

Read More