मुंगी: नको रे बाबा , लोकं  नाव ठेवतील एक्ट्याला बघून मारल म्हणतील.

दोन मुंग्या ??दारु पिऊन रस्त्याने जात असतात .
त्यांना वाटेत एक हत्ती ?दिसतो

पहिली मुंगी: याला हानायच का रे?

दुसरी मुंगी: नको रे बाबा , लोकं  नाव ठेवतील एक्ट्याला बघून मारल म्हणतील.

Advertisement

??????

Support our journalism - Support Sajag Nagrikk Times

Leave a Reply