नो हिलिंग ,नो दुलिंग ,ओन्ली भुर्र… भुर्र …भुर्र …करिंग .

 

इंग्लिश कि क्लास मे संता लेट पहुंचा .

इंग्लिश टीचर :संता …व्हाय आर यु सो  लेट..

Advertisement

संता: सर वो वो वो ना ??

टीचर :संता ..स्पीक इन इंग्लिश ;

संता :सर माय कार इज फसिंग इन कीचड ,

Advertisement

नो हिलिंग ,नो दुलिंग ,ओन्ली भुर्र… भुर्र …भुर्र …करिंग .
??????

 

Advertisement
telegram

Leave a Reply