filed a complaint

ताज्या घडामोडीपुणे

वानवडी पोलीस ठाण्यात एका सराइतावर पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

सय्यदनगर येथील एका सराइतावर पोक्सो (pocso) अंतर्गत गुन्हा दाखल (filed a complaint) सजग नागरिक टाइम्स (pocso) : हडपसर सय्यदनगर परिसरात

Read More
ताज्या घडामोडीपुणे

शफी इनामदार विरोधात पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल

शाळाचे अनधिकृतपणे बांधकाम केल्या प्रकरणी आयडियल एज्युकेशन ट्रस्टचे शफि इनामदार विरोधात गुन्हा दाखल,(filed a complaint) सजग नागरिक टाईम्स :पाठपुरावा 🙁filed

Read More