ताज्या घडामोडी

तब्बल तिन महीन्यापासून पोलीसांना गुंगारा देणारा मोक्कातील आरोपी जेरबंद

Advertisement

खडक पोलीस स्टेशनची उत्तम कामगिरी

सजग नागरिक टाइम्स : तब्बल तिन महीन्यापासून पोलीसांना गुंगारा देणाऱ्या मोक्का गुन्हयातील आरोपीस खडक पोलीसांनी केले जेरबंद ,

सदर बाबत अधिक माहिती अशी की , दिनांक २४/११/२०२२ रोजी सायं ०६.३० वा . चे दरम्यान फिर्यादी व साक्षीदार नातुबाग , शिंदे आळी , शुक्रवार पेठ , पुणे येथे गेले असताना फिर्यादी यांचे तोंडओळखीचा मंदार खंडागळे याने फिर्यादी व साक्षीदार यांचा रस्ता अडवून , फिर्यादीस ” आमचा भाई जंगळया सातपुते हा जेलमधुन सुटला आहे .

त्याने मला तुझ्याकडुन ४०,००० / – रु घेवून ये असे सांगीतले आहे ” असे म्हणुन फिर्यादी यांचेकडे खंडणीची मागणी केली .

परंतु फिर्यादी यांनी त्यास पैसे देण्यास नकार दिला याचा राग आल्याने मंदार खंडागळेने फियांदीस ” तुला अर्ध्या तासात बघुन घेतो ” अशी धमकी देवून तेथुन निघुन जावुन फिर्यादी व त्यांचे साथीदार हे घरी जात असताना डायमंड मित्र मंडळ , गंजपेठ ,

पुणे येथे आले व फिर्यादी हे यातील आरोपी उमेश बाघमारे यांचे वडीलांशी व कुमार लोंढे यांचेशी बोलत असताना उमेश वाघमारे हा तेथे आला व फिर्यादीस ” तु मंदारकडे पैसे का दिले नाहीस ? ” अशी विचारणा करुन ” तुला लय माज आला आहे का ? असे म्हणुन उमेश बाघमारे व कुमार लोंढे यांनी मिळुन फिर्यादीस हाताने व लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करण्यास सुरुवात केली ,

उमेश चाघमारे याने तेथे जवळच पडलेले खोरे घेवून ते जोरजोरात हवेत फिरवुन तेथील नागरिकांचे मनात दहशत निर्माण करणेसाठी ” माझं मध्ये कोण येतो ते मी बघतो . आता तुला खल्लास करतो ” असे ओरडुन फिर्यादीचा जीव घेण्याचे उद्देशाने फिर्यादीचे डोक्यात खोरे मारले .

त्याचवेळी आरोपी नामे आदित्य ऊर्फ भुडया चनसांडे हा तेथे कोयता घेवून आला व त्याने देखील फिर्यादी यांना उद्देशन ” याला सोडू नका मारुन टाका ” असे म्हणुन कोयता उमेश वाघमारेकडे दिला उमेश वाघमारे याने तो कोयता फिर्यादी यांचा जिव घेण्याचे उद्देशाने डोक्यात मारला त्यावेळी उमेश वाघमारे याचे साथीदार यातील आरोपी कुमार लोंढे याने सिमेंटचा ब्लॉक फिर्यादीस फेकुन मारला ,

विनायक शिंदे , मंदार खंडागळे यांनी फियांदीस लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली , गणेश शिकदार ऊर्फ परदेशी यांनी फिर्यादीस लोखंडी रॉड , आदित्य बनसोडे याने फिर्यादीचे पायावर लाकडी बांबुने मारुन फिर्यादीस गंभीर जखमी केले .

Advertisement

तसेच सदर भागात आपले हातातील हत्यारे उंचावून नागरिकांमध्ये दहशत निर्माण केली वगैरे मजकुरची तक्रार दिल्याने खडक पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा रजि क्रमांक ३४१/२०२२ भा.द.वि.क ३०७,३८७ , ३४३,१४३,३४४२४७,१४८ , १४ ९ , ५०६ , भा.ह.का.क. ४ ( २५ ) , महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम ३७ ( १ ) सह १३५ , क्रिमीनल लॉ अॅमेडमेंट कलम ७ , महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम सन १ ९९९ चे कलम ३ ( १ ) ( ii ) , ३ ( २ ) , ३ ( ४ ) अन्वये नोंद आहे .

गुन्हयाचा तपास सतीश गोवेकर , सहायक पोलीस आयुक्त , फरासखाना विभाग हे करीत आहेत . वरीलप्रमाणे दाखल गुन्हयात एकुण ०५ आरोपींना यापूर्वीच अटक करण्यात आले होते . यातील पाहीजे आरोपी कुमार रमेश लाँढे हा गुन्हा दाखल दिनांकापासुन अटक चुकविण्यासाठी फरार होता .

नमुद आरोपी तब्बल तिन महीन्यापासून अटक चुकविण्यासाठी फरार असल्याने त्याचा शोध होण्याकरीता सतीश गोवेकर , सहायक पोलीस आयुक्त फरासखाना विभाग यांनी खडक पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक , श्रीमती संगिता यादव यांचे अधिपत्याखालील तपास पथकाचे अधिकारी व अमलदार यांना आदेशित केले होते .

त्यानुसार खडक पोलीस स्टेशनचे तपासी अधिकारी स.पो.नि. राकेश जाधव , अंमलदार संदिप तळेकर , मंगेश गायकवाड , अक्षयकुमार चाबळे अशा पथकाची नियुक्ती करण्यात आली होती . तपास पथकातील अमलदार संदिप तळेकर , मंगेश गायकवाड ,

अक्षयकुमार चाबळे यांना त्यांचे गुप्त बातमीदारांमार्फत खात्रीशीर माहीती मिळाली की पाहीजे आरोपी कुमार लोंढे हा त्यांचे नातेवाइकांना भेटण्यासाठी संतोषी माता मंदिर , कात्रज येथे येणार असल्याची माहीती मिळाली .

मिळालेल्या बामतीनुसार तात्काळ स.पो.नि. जाधव व अंमलदार संदिप तळेकर , मंगेश गायकवाड , अक्षयकुमार वाबळे , निवेदीता कोंढाळकर अशा पथकाने सदर ठिकाणी जावून सापळा रचुन पाहीजे आरोपी कुमार लोंढे यास ताब्यात घेतले व पुढिल कार्यवाहीसाठी गुन्हयाचे तपासी अधिकारी सतिश गोवेकर , सहा . पोलीस आयुक्त , फरासखाना विभाग , पुणे यांचे समक्ष हजर केले .

नमुद कारबाई रितेश कुमार पोलीस आयुक्त राजेंद्र डहाळे , अपर पोलीस आयुक्त पश्चिम प्रादेशिक विभाग पुणे , संदिपसिंह गिल , पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ पुणे व सतिश गोवेकर सहा पोलीस आयुक्त फरासखाना विभाग यांचे मार्गदर्शनाखाली खडक पोलीस स्टेशनचे श्रीमती संगिता यादव , वरिष्ट पोलीस निरीक्षक ,

संपतराव राउत , पोलीस निरीक्षक ( गुन्हे ) , राकेश जाधव सहा पोलीस निरीक्षक , व पोलीस अंमलदार महेश कुताळ , संदिप तळेकर , मंगेश गायकवाड अक्षयकुमार बाबळे , विशाल जाधव , रफिक नदाफ , लखन ढाबरे , नितीन जाधव , महेश जाधव , राणी जाधव , निवेदीता काढाळकर यांचे पथकाने केली आहे .

Share Now