पहा पुणे महानगरपालिकेतील १५ प्रभागाचे नवीन स्वीकृत सदस्य कोण कोण ?

See who are the newly accepted members of the  pune municipal corporations?

आज गुरुवारी २० जुन रोजी पुणे महानगरपालिकेतील १५ प्रभागाचे नवीन स्वीकृत सदस्यांची निवड झाली असून ४५ सदस्यांची नावे पुढील प्रमाणे .

  1. औंध बाणेर क्षेत्रीय कार्यालय (New members pune corporation)
  2.  अ)सचिन नंदकिशोर पाषाणकर
  3. ब )शिवम हरिभाऊ सुतार
  4. क)वसंत कृष्णाजी जुनावने

२) शिवाजीनगर घोलेरोड क्षेत्रीय कार्यालय                                                                 

अ)प्रभाकर सीताराम पवार ब)भावना दिलीप शेळके क)अपर्णा सुरेश कुऱ्हाडे

सिंहगड रोड क्षेत्रीय कार्यालय

Advertisement

अ)गंगाधर साधू भंडावळे ब) शशिकांत काळे क)किरण परदेशी

४. कोंढवा येवलेवाडी क्षेत्रीय कार्यालय

अ)सतीश विश्वंभर मारकड ब)अनिल विठ्ठल येवले क)तुषार प्रभाकर कदम

५. कसबा विश्रामबागवाडा क्षेत्रीय कार्यालय

Advertisement

अ) उदय माधव लेले ब)सुनील भिमाजी खंडागळे क) उद्धव विठ्ठल मराठे

New members pune corporation

६. बिबवेवाडी क्षेत्रीय कार्यालय अ) विजय प्रकाश गाडवे ब)रमेश हिरामण बिबवे क) नितीन शिवाजी बेलदरे

७. येरवडा –कळस धानोरी क्षेत्रीय कार्यालय

अ)राकेश चौरे ब)चंद्रकांत काशिनाथ जंजिरे क) संजय बब्रूव्हान कदम

Advertisement

८.ढोलेपाटील  क्षेत्रीय कार्यालय

अ)जयप्रकाश राधाकिशन पुरोहित ब)सुरेश श्रीपती माने क) प्रमोद सुरेश कामथे

9 कोथरूड बावधन क्षेत्रीय कार्यालय

अ)बाळासाहेब विठ्ठल टेमकर ब)वैभव उत्तम मुरकुटे क)विलाय ज्ञानोबा मोहोळ

Advertisement

१०. वारजे कर्वेनगर क्षेत्रीय कार्यालय

अ)मिताली कुलदीप सावळेकर ब)सचिन विष्णू दांगट क) बापूसाहेब लक्ष्मण मेंगडे

११) भवानीपेठ क्षेत्रीय कार्यालय

अ)महेंद्र रवींद्र परदेशी ब)अजीज मकबूल शेख क)छगन लक्ष्मण बुलाखे

Advertisement

12.कोंढवा वानवडी क्षेत्रीय कार्यालय

अ)अमोल बाचाल ब)हसीना इनामदार क)अरुण आल्हाट

१३.धनकवडी क्षेत्रीय कार्यालय

अ) युवराज रेणुसे ब)नाना जगताप क) भालचंद्र पवार

Advertisement

14.हडपसर मुंढवा क्षेत्रीय कार्यालय

अ)संजीवनी जाधव ब)मनोज घुले क) अविनाश काळे

१५ . येरवडा क्षेत्रीय कार्यालय

राकेश चौरे  

Advertisement

Leave a Reply